22.9.15

SSS disability benifits

Ano ang Disability Benefit?
Ang Disability Benefit ay ibinabayad sa isang miyembro na nawalan ng kakayahang magtrabaho o ang kanyang kakayahang kumita ay nabawasan dahil sa isang kapansanan na sanhi ng karamdaman o pagkapinsala.

What is Disability Benefit?


The Disability Benefit is paid to a member who has lost his ability to work or profitability is reduced because of a disability caused by illness or injury.


No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment!

Blog Archive