29.7.15

The lowest percentage of unemployment in the philippines 2005-2014

SONA 2015 • President Aquino: "Bagama’t may bagong salta sa merkado, mga balikbayan, at dati nang walang trabaho, ang unemployment rate, bumaba sa 6.8 percent noong nakaraang taon. Ito ang pinakamababa sa loob ng isang dekada. Linawin ko rin po: Permanenteng trabaho ang nalikha natin; hindi tayo nag-hire ng magwawalis ng kalsada tuwing survey period lang , para kargahan ang resulta."www.gov.ph/sona-2015


No comments:

Post a Comment

Thank you for your comment!

Blog Archive